logo mellet  Kövessen a Facebookon! 

  Írásban várjuk a választ a tanügyminisztertől

  A tanügyminisztertől írásban várjuk a választ, miért lépett a kisebbségi oktatásért felelős szakemberek véleményének kikérése nélkül? A szakmai szervezetekkel folytatott megbeszélést követően arra kérjük Valentin Pop minisztert kezdeményezze a vitatott cikkely visszavonását.

   

  Parlamentul României
  Camera Deputaților

  GRUPUL PARLAMENTAR U.D.M.R.

  ÎNTREBARE
  Adresată: 
  Ministerului Educației Naționale
  În atenția Domnului ministru Valentin Popa

  De la: Deputat Biró Zsolt-István - circumscripția electorală nr.28, județul Mureș 
  Deputat Kulcsár-Terza József-György-circumscripția electorală nr.15, județul Covasna

  Obiectul Întrebării: Importanța elaborării precum și modul de punere în practică a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 9/2018

  Stimate Domnule Ministru,
  Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 9 din 23 august 2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației deja intrată în vigoare la data de 31 august 2018, considerăm ca este lipsit de profesionalism, neimplementabil și discriminativ față de minoritățile naționale.
  În urma dezbaterilor organizate împreună cu reprezentanții specialiștilor în domeniul educației și cu părinții copiilor afectați de prevederile Ordonanței am ajuns la un consens prin care solicităm Guvernului României abrogarea punctului 17 din Ordonanța Guvernului nr. 9/2018 privind modificarea și completarea unor acte normative în domeniul educației:
  ” 17. La articolul 263, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: 
  (71) În învățământul primar, la clasele cu predare în limbile minorităților naționale, orele de Limba și literatura română prevăzute în planurile de învățământ sunt predate de profesori cu studii superioare de specialitate.”
  Este inacceptabilă adoptarea de către Guvern a unei ordonanțe, prin care, cu 10 zile înainte de începerea noului an școlar, să fie modificată Legea educației naționale, fără organizarea de dezbateri cu reprezentanții profesiei și cu reprezentanții minorităților naționale, astfel încât noua reglementare neputând oglindi opiniile acestora.
  În sistemul actual, elevii claselor primare din școlile cu predare în limba unei minorități naționale învață după o programă specială de predare a limbii oficiale predată de profesori care stăpânesc limba maternă a elevilor, pedagogi care în majoritate lor covârșitoare au pregătire superioară și care în urma examenelor de licență, de titularizare și de grad au dat dovadă de un înalt nivel de pregătire în ceea ce privește metodologia predării limbii române. 
  Această abordare a arătat rezultate foarte bune în privința însușirii limbii române de către elevii care studiază în limba maternă maghiară, astfel că programa specială ar trebui extinsă și pentru elevii din clasele superioare și nicidecum încredințarea pregătirii copiilor de 6-7 ani unor profesori care nu au expertiza și pregătirea necesare și nici nu stăpânesc metodologia predării la clasele 0-IV.
  Astfel de modificări aduse Legii educației naționale creează climat de nesiguranță și în mod sigur conturbă însușirea limbii române de către elevii claselor primare din școlile cu predare în limbile minorităților naționale.

  Întrebare:

  Vă rugăm să precizați ce măsuri veți lua și cum veți putea implementa în practică prevederile punctului 17. din OG nr. 9/2018 și din ce motive ați emis această reglementare pe pragul începerii noului an școlar?

  Solicităm răspuns în scris.
  Cu stimă,
  Biró Zsolt-István, deputat 
  Kulcsár-Terza József-György, deputat 
  București, 05.09.2018.

  Magyar Polgári Párt ©2019 Minden jog fenntartva

  Search