2018. szeptember 10., hétfő

A tanügyminiszternek mennie kell!

A tanügyminiszter bosszújának nevezte csütörtöki sajtótájékoztatóján Biró Zsolt képviselő az augusztus 23-i sürgősségi kormányrendeletet, amelynek 17. cikkelye szerint a magyar tagozatokon az elemi osztályokban is román szakos tanárok kell oktassák a román nyelvet. 

 

Biró Zsolt szerint ez a rendelet a tárcavezető válasza a Hargita és Kovászna megyei érettségiző diákok feljelentésére, amelyet Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat nyújtott be a Diszkriminációellenes Tanácshoz (CNCD), miszerint hátrányos megkülönböztetés érte a székelyföldi érettségizőket, amit mi sem bizonyít jobban, mint az, hogy két-három, sőt még négyjegynyi eltérés is volt az első javítás és az újrajavított dolgozatok eredményeinél.

A képviselő arra buzdította a szülőket, hogy  tegyenek egyénileg is feljelentést a CNCD-nél.

Biró korábban közleményben tiltakozott a rendelet ellen, elfogadhatatlannak nevezve, hogy „minden előkészület nélkül, a szakma és az érintett nemzeti közösség képviselőinek bevonása nélkül, tíz nappal az iskola kezdése előtt így módosítsák a tanügyi törvényt. A jelenlegi rendszerben a kisebbségi oktatásban tanuló diákoknak elemi osztályban az állam hivatalos nyelvét külön tanmenet szerint, a gyerekek anyanyelvét ismerő tanítók oktatják, olyan szakképzett, döntő többségében felsőfokú végzettséggel rendelkező pedagógusok, akik román nyelv oktatásának módszertanából nemcsak államvizsgáztak, de szaktudásukról a véglegesítő és a fokozati vizsgák alkalmával is tanúbizonyságot tettek. 

Mint mondta, az eddigi eredmények azt igazolják, hogy a magyar diákok ezzel a módszerrel jobb eredményeket érnek el a román nyelv elsajátítása terén, ezért a román nyelv külön tanmenet szerinti oktatásának felső osztályokba való kiterjesztését kell folytatni. Egy ilyen intézkedés zavart kelt, és nem  könnyíti meg a román nyelv elsajátítását. 

*

Emlékeztetjük olvasóinkat, hogy a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége is is elfogadhatatlannak tartja a kormányrendeletet és azt, hogy az oktatási törvényt az érintettekkel való előzetes egyeztetés, konzultáció nélkül módosították, holott 3000 magyar tanítót és 52 ezer gyermeket érint.

Az RMPSZ szerint a rendelet nemcsak visszavonja azt a jogot, hogy a tanítók továbbra is taníthassanak egy olyan tárgyat, ami szerepel a diplomájukon, hanem kétségbe vonja 3000 tanító eddigi munkáját, és a nyolcadikos és tizenkettedikes vizsgák sikertelenségét egyes megyékben a tanítók munkájának elégtelenségével magyarázza. Aggályosnak tartja azt is, hogy miközben az elmúlt években tanítókat vontak be a tantervek elkészítésébe, tanítók írták az elemi tagozatos román tankönyveket, a kormány mostani gesztusa a tankönyvíró tanítók kompetenciáját is megkérdőjelezi. 

Elítéli, meggondolatlannak, szakszerűtlennek és jogszerűtlennek nevezi a rendeletet, illetve azt a módot, ahogy stratégiai jelentőségű kérdésekben konzultáció és előzetes tervezés nélkül hoznak 

tízezreket érintő döntést. 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned