2018. november 26., hétfő

Az erdélyi magyar politikai pluralizmus olyan érték, amit óvnunk kell, de politikánk nem lehet öncélú.

Az erdélyi magyar politikai pluralizmus olyan érték, amit óvnunk kell, de politikánk nem lehet öncélú. A politikai pluralizmus jegyében az MPP addig őrzi meg létjogosultságát, ameddig szem előtt tartja: a választás szabadságának jegyében úgy viszonyul a politikai verseny és együttműködés kérdéséhez, hogy az nem csak a magyar érdek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is erősítse – fejtette ki Biró Zsolt leköszönő pártelnök. Biró Zsolt ugyanakkor az MPP szervezeti önállóságának megőrzése tárgyában egy határozattervezetet is előterjesztett (a párt 2012-ben elfogadott határozatának megerősítése) amit a küldöttek döntő többséggel elfogadtak. Ez a határozat biztosította eddig is az MPP függetlenségét, ez kell legyen a garancia ezután is, hogy a párt ellenálljon az esetleges fúziós törekvéseknek, megmaradjon és önálló politikát folytathasson – indokolta előterjesztését Biró Zsolt. 
A kongresszuson módosították a párt alapszabályzatát. Ennek értelmében az MPP-ben nem tölthet bevezető tisztséget (országos, megyei, illetve helyi szinten olyan személy), aki más párt vagy szervezet színeiben nyert parlamenti, polgármesteri vagy tanácsosi mandátumot.
A továbbiakban Biró Zsolt kongresszusi beszédét olvashatják: 


Tisztelt Meghívottak, 
Tisztelt Küldöttek, Kedves Barátaim!
Egy párt életében egy kongresszus a számvetés és a számadás pillanatát jelenti. Így van ez békésebb időszakokban, békésebb körülmények közepette is, de különösen így van ez bizonytalanságokkal terhelt világunkban, a Kárpát-medence e viharvert keleti szegletében, 2018-ban Erdélyországban. 
Bizonytalanságaink közepette erdélyi magyarságunk megmaradásának kérdése napról napra olyan kihívásokkal szembesít, ami felülírja, az akár mindössze egy évtizeddel ezelőtt felállított elméleteinket is. Ma olyan kihívásokkal nézünk szembe – ha szűkebb hazánkra Erdélyre gondolok, de tágabb értelemben a Kárpát-medencében is – amikor már nem csak az a tét, hogy hogyan őrizzük meg magyarságunkat a román asszimilációs politika közepette, hanem válaszaink kell legyenek az európai politika és a globalizáció által állított csapdákra, hiszen ezek is mind-mind megmaradásunkra, identitásunk megőrzésére jelentenek veszélyt. Ma tehát átértékelődik sok minden, de említett bizonytalan világunk bizonytalanságai közepette is bizonyosság, hogy szabadságunk egyik legalapvetőbb eleme a választás szabadságának biztosítása. Meggyőződéssel vallom, hogy az erdélyi politikai pluralizmus egy olyan érték, amit óvnunk kell, ugyanakkor hiszem, hogy ez a pluralizmus nem lehet öncélú, mint ahogy politikánk sem lehet öncélú. A politika szó magyar jelentése: közélet, ebben az értelemben tehát azt soha nem szabad az egyéni vagy szűk csoportérdeknek alárendelni, hanem annak mindig a közösség szolgálatát kell szem előtt tartania!
Ma Országos Tanácsra ültünk össze Tisztelt Küldöttársak, egy olyan tanácskozásra, amikor a következő időszak legfontosabb politikai lépéseit kell eldöntenünk.
Néhány hete a párt Országos választmányi ülésén döntés született arról, hogy a jobb teljesítmény elérése érdekében a feladatokat meg kell osztani. Ugyanakkor – és ezt sem kell véka alá rejtenünk – ezen döntés hátterében egy rég vitatott elvi kérdés, az MPP identitás megőrzésének módja körüli nézetkülönbség húzódik. Sokszor mondom: sokan, sokfélék vagyunk. Nincs ez másként „házon belül” sem. Vannak, akik függetlenségünket féltik, mások lehetődségként élik meg a politikai koalíció biztosította keretet. 
A nagy kérdés ezek után tehát az, tudunk e olyan felelős politikai döntést hozni, ami úgy tudja a közösségi érdeket szolgálni, hogy egyszerre felel meg az összefogás parancsának, ugyanakkor fenntartja a poitikai pluralizmus intézményét is? 
Ennek a kihívásnak az elmúlt időszakban éppen a Magyar Polgári Párt követte politikával próbáltam/próbáltunk megfelelni. 
Engedjétek meg Tisztelt Küldöttek, Kedves Barátaim, hogy a Magyar Polgári Párt tiszteletbeli elnökének, Dr. Kövér László házelnök úrnak az MPP 10 éves születésnapjára küldött köszöntőjéből idézzek: „Az erdélyi magyar politikában a választás szabadságának jegyében úgy teremtettétek újra a politikai verseny és együttműködés kultúráját, hogy az nem csak a magyar érdek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is megerősítette.”
Mindezek után egy rövid mérleget is engedjenek/engedjetek meg számomra, arról a 6 évről, melynek során abban a megtiszteltetésben volt részem, hogy a Magyar Polgári Párt elnöke, hogy elnökötök lehettem. 
Az MPP 2008-as megalakulását követő ígéretes kezdet után a 2012-es helyhatósági választásokat követően mindössze 7 polgármesteri tisztséget szerzett a helyi választásokon. Az összeomlás szélén álló párt innen jutott el a parlamenti jelenlétig, jelenlét, ami bármely politikai alakulat súlyát adja. 
Néhány hete a párt Országos választmányi ülésén döntés született arról, hogy a jobb teljesítmény elérése érdekében a feladatokat meg kell osztani. Ugyanakkor – és ezt sem kell véka alá rejtenünk – ezen döntés hátterében egy rég vitatott elvi kérdés, az MPP identitás megőrzésének módja körüli nézetkülönbség húzódik. Sokszor mondom: sokan, sokfélék vagyunk. Nincs ez másként „házon belül” sem. Vannak, akik függetlenségünket féltik, mások lehetőségként élik meg a politikai koalíció biztosította keretet. jöjjenek a számok: 7 polgármesterből (ami hamarosan 5+2 – re olvadt) ma itt állunk 15 polgármesterrel. A korábbi 2 megyei tanács helyett ma 4 megye önkormányzatában foglalnak helyet az MPP tanácsosai és a magyar-magyar összefogás eredménye az is, hogy ma (a korábbi 2 megye helyett) 5 romániai megyét irányít magyar tanácselnök! 2016 decemberében parlamenti párttá vált a Magyar Polgári Párt. (Ma 2 képviselővel vagyunk jelen a Román Parlamentben.) A 2016-os parlamenti választáson elért eredmény ráadásul egy olyan eredmény, amely egy hoszú ideje lefelé tartó spirált tört meg, eredmény amelyhez Orbán Viktor miniszterelnök „kalapemeléssel” gratulált. „A választáson elért eredmény az egész romániai magyarság közös sikere, a két magyar szervezet együttműködése pedig hasznos példaként szolgálhat a magyarság egészének” - fogalmazott leveleiben a kormányfő. 
... és ha itt tartunk, engedjék meg egy zárójel erejéig, hogy az MPP mellett működő állampolgársági irodahálózatról is szóljak (a könnyített honosítással foglalkozó irodahálózatról), amely éveken át az MPP-tagok önkéntes munkáján alapult. Ma ez a hálózat, más hasonló tevékenységet kifejtő alapítványokhoz vagy egyesületekhez hasonlóan a Magyar Kormány és a Nemzetpolitikai Államtitkárság partnerségét élvezi. Köszönet érte mindenkinek, aki megértette ennek a nemzetpolitikai munkának a fontosságát, amit polgári barátaink kifejtenek. Ma mi is érezzük, hogy nincs határon inneni és határon túli magyar ügy, ma csak egy közös magyar ügy létezik a Kárpát-medencében. 
Az elmúlt 6 esztendő során sikerült külpolitikai téren is eredményesnek bizonyulnunk. A FUEN (az MPP 2014-ben vált a FUEN tagjává) tagság olyan lehetőségeket nyitott meg, ami az autonómiaküzdelem terén nyújt jelentős kapaszkodókat, különösen most, amikor ez európai őshonos nemzeti kisebbségek kérdését hangsúlyosabban sikerül tematizálni, az európai polgári kezdeményezés biztosította lehetőség (MSP) pedig a következő időszak legjelentősebb áttöréstét hozhatja az európai kisebbségpolitika és az őshonos nemzeti közösségek tekintetében az Európai Unióban. 
Ma már világos, a Magyar Polgári Párt három pilléren állva, az önkormányzatok, a parlament és a nemzetközi politika terén is felvállalja és képviseli a magyar érdeket. Tanácsosaink (helyi és megyei képviselőink), polgármestereink, parlamenti képviseletünk, mindannyian a magunk helyén kell helytállnunk, mert feladat rengeteg volt, van és lesz, az előttünk álló időben talán pedig még több is! Magam részéről ebből a munkából a jövőben minden erőmmel a parlementi tevékenységre kívánok koncentrálni, ezen a téren helytállni. Bízom benne, hogy egy kicsivel több időm marad a családomra is, hiszen az elmúlt időszak során a pártelnöki munka mellett a képviselői feladatok ellátása igencsak lekötött, hiszen mindkettő egész embert kíván. 
Tisztelt küldöttek, kedves Barátaim, engedjétek meg, hogy végezetül megköszönjem feleségemnek a kitartást és a bátorítást, mert nélküle ma a Magyar Polgári Párt biztos nem tartana itt, ahol tart! Az elmúlt 6 évben mindent megtapasztalhattam abból, amit a politikai küzdelem jelent: sikert és kudarcot, hűséget és árulást, erényt és gyarlóságot, igazságot és igazságtalanságot, méltánytalanságot és elégtételt. A tény, hogy ma itt állok és átadhatom a stafétát, hogy egyáltalán van, amit átadnom és hogy három gyerekemhez hazamehetek, az elsősorban Neki köszönhető! 
Kívánom, hogy az MPP új elnöke sikerrel vigye tovább a munkát! 
Advent időszakának közeledtével kívánok reményteli várakozást és áldott ünnepet!

Gyergyószentmiklós, 2018. november 24.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned