Hírek
MPP Sajtóiroda

MPP Sajtóiroda

2019. július 09., kedd

Szervezetek

Bihar megye:

 • Berettyószéplak
 • Bihar
 • Székelyhíd

Máramaros megye:

 • Hosszúmező
 • Kapnikbánya

Kolozs megye:

 • Kolozsvár
 • Kolozsvár
 • Szék
 • Egeres
 • Bánffyhunyad
 • Bács
 • Dézs
 • Aranyosgyéres
 • Magyargorbó
 • Kajantó
 • Fenes
 • Tordaszentlászló
 • Körösfő
 • Magyarszovát
 • Kisbács
 • Nemeszsük
 • Szamosújvár
 • Magyarkapus
 • Kide
 • Várfalva

Kovászna megye:

 • Kézdivásárhely
 • Kovászna
 • Szotyor
 • Nagyajta
 • Málnás
 • Barátos
 • Csernáton
 • Kommandó
 • Dálnok
 • Illyefalva
 • Gelence
 • Szörcse
 • Bixad
 • Mikóújfalu
 • Kézdiszentkereszt
 • Erdőfüle
 • Barót
 • Zabola
 • Vargyas
 • Sepsiszentgyörgy

Hargita megye:

 • Gyergyószentmiklós
 • Gyergyóalfalu
 • Csomafalva
 • Gyegyószárhegy
 • Gyergyóújfalu
 • Vasláb
 • Zetelaka
 • Farkaslaka
 • Derzs
 • Felsőboldogfalva
 • Máréfalva
 • Bögöz
 • Lövéte
 • Kápolnásfalu
 • Szentegyháza
 • Székelyudvarhely
 • Parajd
 • Sófalva
 • Szentábrahám
 • Tusnádfürdő
 • Csíkcsicsó
 • Csíkpálfalva
 • Szenábrahám
 • Csíkszentdomokos
 • Tusnádfalu
 • Gyímesközéplok
 • Csíkszentkirály
 • Csíkszentsimon
 • Csíkkozmás
 • Csíkszereda

Maros megye:

 • Erdőszentgyörgy
 • Hármasfalu
 • Nyárádremete
 • Balavásár
 • Makfalva
 • Marossárpatak
 • Mezőpanit
 • Marosszentanna
 • Csíkfalva
 • Vajdaszentivány
 • Székelyabod
 • Nyárádszereda
 • Segesvár
 • Nyárádremete
 • Nyárádgálfalva
 • Jedd
 • Maroskeresztúr
 • Székelyhodos
 • Marosvásárhely
 • Nyárádmagyarós

Szatmár megye:

 • Egri
 • Mezőterem
 • Csomaköz
 • Kökényesd
 • Lázári
 • Hadad
 • Nagykároly
 • Szatmárnémeti
 • Kaplony

Szilágy megye:

 • Szilágynagyfalu
 • Zilah
 • Sarmaság
 • Szilágyperecseny
 • Szilágypanit
 • Kraszna
2019. július 08., hétfő

Röviden a Magyar Polgári Pártról

A MAGYAR POLGÁRI PÁRT több, mint tíz éve formálódó erdélyi magyar közakarat eredménye, melynek célja az volt, hogy megteremtse a VÁLASZTÁS SZABADSÁGÁT az erdélyi magyarság számára. Erre alapoztuk az ERDÉLYI RENDSZERVÁLTÁS tervét: azt a víziónkat, hogy az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében a közéleti és politikai pluralizmus, az őszinte és tisztázó vita, valamint az elszámoltathatóság és teljesítményelvűség váljon közéletünk újjáépítésének alapjává. Célunk az erdélyi magyar erkölcsi többség megerősítése, az új magyar összefogás létrehozása.

A MAGYAR POLGÁRI PÁRT jövőképet és cselekvési lehetőséget kíván adni mindazoknak, akik úgy gondolják, új kezdet előtt állunk Erdélyben. A MAGYAR POLGÁRI PÁRT ezért szövetségre kíván lépni azokkal, akik célul tűzték a posztkommunista korszakban kialakult demokrácia-deficit megszüntetését, mind Románia politikai rendszerének egészére, mind az erdélyi magyar közélet sajátos viszonyaira nézve.

A Magyar Polgári Párt története röviden:

 • A Magyar Polgári Párt elődje a Szász Jenő által vezetett Magyar Polgári Szövetség
 • A Magyar Polgári Párt bejegyzésének elindítása: 2004 júniusa
 • Különböző akadályoztatások miatt a bejegyzés dátuma: 2008. január 29.
 • Pártelnök:
  Szász Jenő (2008-2012)
  Biró Zsolt (2012-2018)
  Mezei János (2018 novemberétől)
 • A 2008-as választáson elért eredmények: 11 polgármester, 499 helyi, illetve megyei képviselő
 • A 2012-es választáson elért eredmények: 7 polgármester, 273 helyi, illetve megyei képviselő
 • A 2016-os választásokon elért eredmények: 15 polgármester, 214 helyi, illetve megyei kéviselő, két parlamenti képviselő
 • A Magyar Polgári Párt politikáját meghatározó, alapvető értékek: szabadság, nemzet, család, erdélyiség, autonómia, keresztény gondoskodó szolidaritás.
2019. július 08., hétfő

Megyei tanácsosok

Pethő István

Pethő István

megyei tanácsos (Kovászna)

0723-533.537
Salamon Zoltán

Salamon Zoltán

megyei tanácsos (Hargita)

0744-920.199
Nincs kép...

Bíró József Attila

megyei tanácsos (Maros)

0730-001.568
Albert Mátyás

Albert Mátyás

megyei tanácsos (Hargita)

0744-611.824
Csillag Péter

Csillag Péter

megyei tanácsos (Hargita)

0722-621.198
Nincs kép...

Lukács László

megyei tanácsos (Kovászna)

Nincs kép...

Keizer Róbert

megyei tanácsos (Kolozs)

0745-638-244
2019. július 08., hétfő

Polgármesterek, alpolgármesterek

Mosdóczi Vilmos

Mosdóczi Vilmos

polgármester, Kaplony (Szatmár)

0744-626.901
Benedek László

Benedek László

polgármester, Kápolnásfalu (Hargita)

0736-621.022
Tar Miklós

Tar Miklós

polgármester, Mezőterem

0728-218.461
Lemák Mihály Rudolf

Lemák Mihály Rudolf

alpolgármester, Hosszúmező (Máramaros)

0745-970.590
Albert Tibor

Albert Tibor

polgármester, Tusnádfürdő (Hargita)

0740-165.176
Nincs kép...

Péter Lukács

polgármester, Csíkcsicsó (Hargita)

0722-169.959
Nagy Zoltán

Nagy Zoltán

polgármester, Gyergyószentmiklós (Hargita)

0730-710.951
Egyed József

Egyed József

polgármester, Gyergyóújfalu (Hargita)

0726-003.004
Nincs kép...

Molnár Tibor

polgármester, Szentegyháza (Hargita)

0744-393.634
Márton Zsuzsanna

Márton Zsuzsanna

polgármester, Egri (Szatmár)

0741-515.094
Schwarczkopf János

Schwarczkopf János

polgármester, Csomaköz (Szatmár)

0741-489.238
Szotyori Angéla

Szotyori Angéla

polgármester, Málnás (Kovászna)

0741-913.321
Cseh József

Cseh József

polgármester, Gelence (Kovászna)

0744-639.305
Nincs kép...

Fejér Levente

polgármester, Zabola (Kovászna)

0725-447.321
Vass Imre

Vass Imre

polgármester, Makfalva (Maros)

0769-253.246
2019. július 08., hétfő

Parlamenti képviselők

Kulcsár-Terza József

Kulcsár-Terza József

parlamenti képviselő

0724-067.197
2019. július 08., hétfő

Megyei elnökök

Czink Attila

Czink Attila

Hargita megyei elnök

0721-252.153
Berki Ferenc

Berki Ferenc

Maros megyei elnök

0756-909.753
Horváth Zoltán

Horváth Zoltán

Kolozs megyei elnök

0740-639.384
Bartha Ferenc

Bartha Ferenc

Szilágy megyei elnök

0740-026.803
Tar Miklós

Tar Miklós

Szatmár megyei elnök

0728-218.461
Nincs kép...

Lemák Mihály Rudolf

Máramaros megyei elnök

0745-970.590
Helmeczi Tibor

Helmeczi Tibor

Bihar megyei elnök

0735-884.319
Csáki Attila

Csáki Attila

Kovászna megyei elnök

0745-206.363
2019. július 08., hétfő

Elnökség

Mezei János

Mezei János

elnök
0748-903.310
Helmeczi Tibor

Helmeczi Tibor

választmányi elnök

0735-884.319
Sorbán Attila Örs

Sorbán Attila Örs

ügyvezető elnök

0735-176.340
Mosdóczi Vilmos

Mosdóczi Vilmos

alelnök

0744-626.901
Benedek László

Benedek László

alelnök

0736-621.022
Kátai Attila

Kátai Attila

alelnök

0744-332.742
2019. július 03., szerda

Elnöki köszöntő

Tisztelt látogató!

 

Wass Albert szerint aki nem tud országért küzdeni, az nem érdemel országot. Átvitt értelemben a megfogalmazás az élet minden területén igaz, de napjainkban, amikor tömegek adják fel a harcot, a bizonytalanság, a megaláztatás hajszájában idegenre váltják fel a szülőföldet, a szó szerinti értelmezésnek súlyos az igazságtartalma. Az elvándorlással az anyanyelv, a kultúra, a hagyományok, az elődök hagyatékai édes-keserű nosztalgiává minősülnek, akárcsak az elhagyott ország.

Ha egyetlen szóval szeretnénk kifejezni mindazt, ami miatt az ismeretlent, önmaguk, nemzeti identitásuk feladását vállalják sokan, a bizonytalanság kifejezés erre a legtalálóbb. Bizonytalanság. Románia polgárai számára igencsak ismerős állapot, amit a többségi lakossághoz képest fokozottan él meg az erdélyi magyarság.

Biztonságos jelenünkért, utódaink élhetőbb jövőjéért, a magyarság megmaradásáért itt, most, nekünk kell cselekedni! Küzdenünk kell az országért, hogy kiérdemeljük azt! Erdély nem válhat csupán honvággyal hátrahagyott szülőfölddé! Nekünk kell tenni azért, hogy Kárpát-haza tündérkertje ismét békés otthona legyen mindazoknak, akiket a Jóisten erre a vidékre teremtett.

Eredménytelen a harminc esztendőnyi „érdekképviselet”, merész lépésekre van szüksége az erdélyi magyarságnak!
A Magyar Polgári Párt a cselekvő politikát tűzte zászlajára. Cselekvően kíván tenni az erős Székelyföldért, az értékeit – nyelvét, kultúráját – megőrizni tudó, és ennek megőrzését saját fejlődése, gyarapodása és európaisága alapjává avató erdélyi magyarságért. Elszántan kíván tenni azért, hogy Erdély a régiók Európájában önmagát megfogalmazni tudó, ezzel együtt versenyképes térséggé váljon. Olyan hellyé, ahol szabadon használhatjuk nemzeti szimbólumainkat, ahol háborítatlanul élhetjük meg és élvezhetjük őseink hagyatékát és örökíthetjük át ezt a kincstáratt az utánunk jövőknek. Olyan hellyé, ahol bármilyen körülmények között anyanyelvünkön fohászkodhatunk Istenhez.
A Magyar Polgári Párt ilyen Erdélyt kíván érdemelni. Ilyen országért küzd.

 

Mezei János,
országos elnök

Budapesten találkozott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével hétfőn, január 21-én Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke és Kulcsár-Terza József, az MPP parlamenti képviselője. A megbeszélésen ismertették a tisztújítás alkalmával hivatalba lépett új elnökség célkitűzéseit. Rámutattak, a jövőben cselekvő pártként kívánnak szereplői lenni a politikai életnek, cselekvésre fogják sarkallni az országban működő magyar és román döntéshozó szerveket. Kiemelték, az MPP számára fontos a kisebbség érdekeinek képviselete, a romániai székelység és magyarság gazdasági megerősítése, és olyan programok elindítása, amelyek a fiatalság itthonmaradását célozzák meg. Hangsúlyozták, az MPP, a Fidesszel azonos elvrendszert képviselve, erősíteni kívánja az erdélyi magyarságban ezen közös irányelv elfogadását.
A magyar kormány képviselői támogatásukról biztosították az MPP-t.

2019. január 14., hétfő

Közlemény

Megújult lendülettel folytatja a munkát az MPP országos választmánya

Idén ismét a román parlament elé terjesztik a székelyföldi autonómiatervezetet – döntött egyöntetűen a Magyar Polgári Párt (MPP) országos választmánya a hétvégén, Székelyudvarhelyen tartott ülésén. A jelenlévők kinyilvánították: az autonómia ügyében továbbra is elszántak, újra és újra a törvényhozók elé terjesztik a tervezetet annak érdekében, hogy életben maradjon a székelyföldi autonómia kérdésköre. A dél-tiroli példa a remény arra, hogy a hosszas és kitartó törekvés Romániában is pozitív eredményt szülhet.

A közelgő európai parlamenti választások témáját hosszasan vitatta meg a választmány. Megvizsgálva a választásokon való részvétel lehetőségeit, eldöntötték: az RMDSZ és az MPP közötti együttműködési megállapodást alapul véve tárgyalásokat kezdeményeznek a szövetséggel. Bejutó helyre számítanak jelöltjük, Márton Zsuzsanna, Egri község (Szatmár megye) polgármestere számára, aki az MPP jobboldali politikáját és az Európai Parlament nemzeti oldalát erősítené. A tárgyalások lefolytatására a vezetőség kapott megbízást az MPP választmányának részéről. Alternatívák is megvitatásra kerültek a témában, a döntéshozók elhatározták, hogy a Magyar Polgári Párt nem zár ki egyetlen lehetőséget sem, amellyel megjeleníthetik a párt célkitűzéseit az európai parlamenti választásokon.

A választmányi ülésen Mezei János bemutatta annak az általa készített felmérésnek az eredményeit, amely a párt belső ügyeit, vagyoni helyzetét tárgyalja 2018. december 31-el bezárólag, ugyanakkor megtörténtek a tavaly novemberi elnökváltás miatt szükségessé vált változtatások az MPP szervezeti felépítésében. A Mezei János elnökké választásával üresen maradt választmányi elnöki széket Pethő István, a párt Kovászna megyei önkormányzati képviselője foglalta el. Az ügyvezető elnöki feladatkör betöltésére Salamon Zoltán, az MPP Hargita megyei elnöke kapott megbízást. Az ülésen az etikai, illetve a pénzügyi bizottság összetételéről is döntöttek.
„Nagyon mozgalmas időszak elé nézünk, az elkövetkező két évben négy választás is lesz. Fontosak az időben és a jól meghozott döntések, illetve ezeknek a kivitelezése. Ehhez a több mint 20 éves politikai és önkormányzati tapasztalatomat teszem hozzá” – ígéri Pethő István, újonnan megválasztott választmányi elnök.
Salamon Zoltán az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében lát hozzá az ügyvezetői elnöki munkához. „A Kárpát-medencei nemzeti együttműködés elvitathatatlan erő, megmaradásunk záloga, ugyanakkor a romániai magyarság lélekszámából kiindulva természetes, hogy ezt a régiót, illetve az itt élő magyar közösséget több szervezet is képviselje. Ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy helye és ideje van a versenynek, helye és ideje van az együttműködésnek. Az elmúlt időszakban felmutattuk a verseny és az együttműködés helyes arányát, amelyet a választók megelégedéssel igazoltak vissza. Elsődleges feladatomnak tekintem, a nemzetpolitikai célok szem előtt tartásával, hogy az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében haladjunk tovább” – fogalmazott.

„Maratoni ülésen, jó hangulatban, operatívan vittük végig a napirendi pontokat. Úgy érzem, hogy elkötelezett szándék és szív mellett a racionalitás elve alapján tudtuk meghozni döntéseinket. A csapat egységes, lelkes és cselekvőkész” – összegzett az ülés lejárta után Mezei János elnök. Megelégedéssel nyugtázta azt is, hogy a választmány tagjainak köréből közel 4000 lej gyűlt a csíkszeredai börtönben raboskodó Beke István és Szőcs Zoltán családja számára. A gyűjtést a Csíkszék Székely Tanácsának kezdeményezését felkarolva szervezte meg hétvégi találkozóján az MPP.

1. oldal / 4