Hírek

 

Az utóbbi idők eseményei bebizonyították, hogy történelmünket nem elég ismernünk, azt meg is kell ismertetnünk, el kell fogadtatnunk másokkal is. És nem csupán fiataljainkkal, hanem mindazokkal, akik kétségbe vonják szülőföldön való létünk jogosultságát, azokkal, akik azért ténykednek, hogy kényelmetlenné tegyék számunkra itt az életet, ellehetetlenítsék magyar megmaradásunkat.


Az úzvölgyi hadi temető feldúlásával hősi halottaink nyughelyét és magyarságunkat is meggyalázták. Nekünk kötelességünk megvédeni, továbbörökíteni múltunk emlékeit. Fontos hát, hogy a hagyományos augusztus 26-i úzvölgyi megemlékezésen, a román átállást követő 1944-es szovjet támadás 75. évfordulóján minél többen vegyünk részt, mutassunk fel számbeli erőt, magyar egységet. Közös imával, kegyeletteljes emlékezéssel tegyünk bizonyságot arról, hogy hőseink áldozatvállalása a keleti határon nem volt hiábavaló – nemzetünk Istentől kapott küldetéséért, a szülőföldön való megmaradásért mi ma békés eszközökkel, határozott kiállással teszünk meg minden tőlünk telhetőt. Emlékezzünk, ugyanakkor emlékeztessünk arra, hogy a földet, amelyet elődeink ránk bíztak, mi megőrizzük és továbbadjuk a következő nemzedékeknek.

 

Gyergyószentmiklós, 2019. augusztus 19.

 

A Magyar Polgári Párt (MPP) tagjai közül idén is többen kaptak meghívást a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) programjaira – politikusokként, tisztségviselőkként, szakemberekként vesznek részt különböző témájú pódiumbeszélgetéseken.

 

A rendezvény hivatalos megnyitóján, július 24-én, délelőtt 10 órakor Albert Tibor, a házigazda Tusnádfürdő MPP-s polgármestere köszönti a rendezvényt. Ugyancsak 24-én, szerdán, 13 órától Rákossy Botond József, az MPP Hargita megyei szervezetének elnöke földmérő szakember minőségében értekezik az Úz-völgye és egyéb határvitáink címmel zajló kerekasztal-beszélgetés keretében.

 

Márton Zsuzsanna, Egri község MPP-s polgármestere a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) elnökeként kapott meghívást Tusványosra. Szerdán, a 11 órakor kezdődő Nők & Nemzet címmel meghirdetett beszélgetés egyik partnere, csütörtökön, a szintén 11-től kezdődő Az iskola és a családi életre nevelés. Fából vaskarika? című beszélgetés résztvevőjeként szól a témához, pénteken 16 órától pedig A védőnői ellátás lehetőségei otthon és itthon címmel zajló programpont keretében fejti ki véleményét.

 

Pénteken 13 órától Gálfi Árpád székelyudvarhelyi, illetve Nagy Zoltán gyergyószentmiklósi MPP-s polgármesterek a Kiállunk jogainkért – a székelyföldi perek nyomában címmel meghirdetett pódiumbeszélgetés meghívottjai. Orbán Árpád, székelyudvarhelyi MPP-s alpolgármester szintén pénteken, a 11 órától kezdődő A székelyföldi – székelyudvarhelyi felsőoktatás jövője című beszélgetésre kapott meghívást.

 

Kulcsár-Terza József, MPP-s parlamenti képviselő az Erdélyi autonómia-kerekasztal egyik meghívottja – a beszélgetés pénteken 13 órától kezdődik a Kós Károly sátorban. Ezt megelőzően, 11 órától, ugyanezen a helyszínen egy másik témában, a Beke István és Szőcs Zoltán egy éve börtönben címmel zajló beszélgetésen is kifejti véleményét.

 

Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke az Együtt a Kárpát-medencében! témában zajló pódiumbeszélgetésen vesz részt; a programot pénteken délelőtt fél 10-től tartják a Lőrincz Csaba sátorban.
Hargita megyei önkormányzati képviselői minőségében is meghívást kapott a rendezvényre Mezei János: csütörtökön 12.30 órától a Közigazgatási és közösségi önkormányzataink címmel meghirdetett értekezésen fejti ki véleményét a témában.

 

Az említett pódiumbeszélgetések helyszíne, további meghívottjai a www.tusvanyos.ro oldalon. Ugyanitt érhető el Tusványos teljes programja.

 Gyergyószentmiklós, 2019. július 23.

Budapesten találkozott Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettessel és Kövér Lászlóval, az Országgyűlés elnökével hétfőn, január 21-én Mezei János, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke és Kulcsár-Terza József, az MPP parlamenti képviselője. A megbeszélésen ismertették a tisztújítás alkalmával hivatalba lépett új elnökség célkitűzéseit. Rámutattak, a jövőben cselekvő pártként kívánnak szereplői lenni a politikai életnek, cselekvésre fogják sarkallni az országban működő magyar és román döntéshozó szerveket. Kiemelték, az MPP számára fontos a kisebbség érdekeinek képviselete, a romániai székelység és magyarság gazdasági megerősítése, és olyan programok elindítása, amelyek a fiatalság itthonmaradását célozzák meg. Hangsúlyozták, az MPP, a Fidesszel azonos elvrendszert képviselve, erősíteni kívánja az erdélyi magyarságban ezen közös irányelv elfogadását.
A magyar kormány képviselői támogatásukról biztosították az MPP-t.

Székelyföld területi autonómiája törvénytervezetének az idei újbóli parlamenti beterjesztéséről döntött a hét végén tartott székelyudvarhelyi ülésén a Magyar Polgári Párt (MPP) országos választmánya - közölte hétfőn a párt.
 
Az MPP közleménye szerint a választmány tagjai egyöntetűen kinyilvánították, hogy továbbra is elszántak az autonómiaigény képviseletére, és újra és újra a törvényhozók elé terjesztik a tervezetet annak érdekében, hogy életben tartsák a székelyföldi törekvést a román törvényhozásban. "A dél-tiroli példa a remény arra, hogy a hosszas és kitartó törekvés Romániában is pozitív eredményt szülhet" - áll a közleményben.
Az MPP országos választmánya Pethő Istvánt, a párt Kovászna megyei önkormányzati képviselőjét választotta elnökévé, és arról is döntött, hogy a párt ügyvezető elnöki tisztségét Salamon Zoltán, a Hargita megyei szervezet elnöke tölti be. A választmány elhatározta, hogy tárgyalásokat kezdeményez az RMDSZ-szel az európai parlamenti választásokon való közös részvételről. A közlemény szerint az MPP befutó helyet kér az RMDSZ jelöltlistáján jelöltjének, Márton Zsuzsannának, aki jelenleg a Szatmár megyei Egri község polgármesteri tisztségét tölti be. Az MPP közölte: nem zár ki egyetlen lehetőséget sem, amellyel megjelenítheti a párt célkitűzéseit az európai parlamenti választásokon.
Az RMDSZ és az ellenzékeként megalakult MPP 2014 óta együttműködnek egymással. Az együttműködés eredményeként az MPP két politikusa jutott be az RMDSZ jelöltlistáján a román parlament alsóházába. Az MPP-s politikusok RMDSZ-es választási listán való szereplését az teszi lehetővé, hogy az MPP pártként, az RMDSZ pedig civil szervezetként van bejegyezve. Így ugyanaz a politikus egy időben mindkettő tagja lehet. Az RMDSZ 2009-ben három, 2014-ben két képviselőt juttatott be az európai parlamentbe. (mti)  - a Transindex.ro portálról
2019. január 14., hétfő

Közlemény

Megújult lendülettel folytatja a munkát az MPP országos választmánya

Idén ismét a román parlament elé terjesztik a székelyföldi autonómiatervezetet – döntött egyöntetűen a Magyar Polgári Párt (MPP) országos választmánya a hétvégén, Székelyudvarhelyen tartott ülésén. A jelenlévők kinyilvánították: az autonómia ügyében továbbra is elszántak, újra és újra a törvényhozók elé terjesztik a tervezetet annak érdekében, hogy életben maradjon a székelyföldi autonómia kérdésköre. A dél-tiroli példa a remény arra, hogy a hosszas és kitartó törekvés Romániában is pozitív eredményt szülhet.

A közelgő európai parlamenti választások témáját hosszasan vitatta meg a választmány. Megvizsgálva a választásokon való részvétel lehetőségeit, eldöntötték: az RMDSZ és az MPP közötti együttműködési megállapodást alapul véve tárgyalásokat kezdeményeznek a szövetséggel. Bejutó helyre számítanak jelöltjük, Márton Zsuzsanna, Egri község (Szatmár megye) polgármestere számára, aki az MPP jobboldali politikáját és az Európai Parlament nemzeti oldalát erősítené. A tárgyalások lefolytatására a vezetőség kapott megbízást az MPP választmányának részéről. Alternatívák is megvitatásra kerültek a témában, a döntéshozók elhatározták, hogy a Magyar Polgári Párt nem zár ki egyetlen lehetőséget sem, amellyel megjeleníthetik a párt célkitűzéseit az európai parlamenti választásokon.

A választmányi ülésen Mezei János bemutatta annak az általa készített felmérésnek az eredményeit, amely a párt belső ügyeit, vagyoni helyzetét tárgyalja 2018. december 31-el bezárólag, ugyanakkor megtörténtek a tavaly novemberi elnökváltás miatt szükségessé vált változtatások az MPP szervezeti felépítésében. A Mezei János elnökké választásával üresen maradt választmányi elnöki széket Pethő István, a párt Kovászna megyei önkormányzati képviselője foglalta el. Az ügyvezető elnöki feladatkör betöltésére Salamon Zoltán, az MPP Hargita megyei elnöke kapott megbízást. Az ülésen az etikai, illetve a pénzügyi bizottság összetételéről is döntöttek.
„Nagyon mozgalmas időszak elé nézünk, az elkövetkező két évben négy választás is lesz. Fontosak az időben és a jól meghozott döntések, illetve ezeknek a kivitelezése. Ehhez a több mint 20 éves politikai és önkormányzati tapasztalatomat teszem hozzá” – ígéri Pethő István, újonnan megválasztott választmányi elnök.
Salamon Zoltán az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében lát hozzá az ügyvezetői elnöki munkához. „A Kárpát-medencei nemzeti együttműködés elvitathatatlan erő, megmaradásunk záloga, ugyanakkor a romániai magyarság lélekszámából kiindulva természetes, hogy ezt a régiót, illetve az itt élő magyar közösséget több szervezet is képviselje. Ezt úgy fogalmaztuk meg, hogy helye és ideje van a versenynek, helye és ideje van az együttműködésnek. Az elmúlt időszakban felmutattuk a verseny és az együttműködés helyes arányát, amelyet a választók megelégedéssel igazoltak vissza. Elsődleges feladatomnak tekintem, a nemzetpolitikai célok szem előtt tartásával, hogy az értékek és érdekek sokszínűsége jegyében haladjunk tovább” – fogalmazott.

„Maratoni ülésen, jó hangulatban, operatívan vittük végig a napirendi pontokat. Úgy érzem, hogy elkötelezett szándék és szív mellett a racionalitás elve alapján tudtuk meghozni döntéseinket. A csapat egységes, lelkes és cselekvőkész” – összegzett az ülés lejárta után Mezei János elnök. Megelégedéssel nyugtázta azt is, hogy a választmány tagjainak köréből közel 4000 lej gyűlt a csíkszeredai börtönben raboskodó Beke István és Szőcs Zoltán családja számára. A gyűjtést a Csíkszék Székely Tanácsának kezdeményezését felkarolva szervezte meg hétvégi találkozóján az MPP.

Az RMDSZ azt szeretné, hogy legyen törvény a gyulafehérvári nyilatkozat kisebbségekre vonatkozó pontja. „A mindmáig meg nem valósult gyulafehérvári ígéreteket az RMDSZ a centenárium évében törvényerőre emelné.

Az erdélyi magyar politikai pluralizmus olyan érték, amit óvnunk kell, de politikánk nem lehet öncélú. A politikai pluralizmus jegyében az MPP addig őrzi meg létjogosultságát, ameddig szem előtt tartja: a választás szabadságának jegyében úgy viszonyul a politikai verseny és együttműködés kérdéséhez, hogy az nem csak a magyar érdek érvényesítését, hanem a magyarok közötti békességet is erősítse – fejtette ki Biró Zsolt leköszönő pártelnök. Biró Zsolt ugyanakkor az MPP szervezeti önállóságának megőrzése tárgyában egy határozattervezetet is előterjesztett (a párt 2012-ben elfogadott határozatának megerősítése) amit a küldöttek döntő többséggel elfogadtak. Ez a határozat biztosította eddig is az MPP függetlenségét, ez kell legyen a garancia ezután is, hogy a párt ellenálljon az esetleges fúziós törekvéseknek, megmaradjon és önálló politikát folytathasson – indokolta előterjesztését Biró Zsolt. 
A kongresszuson módosították a párt alapszabályzatát. Ennek értelmében az MPP-ben nem tölthet bevezető tisztséget (országos, megyei, illetve helyi szinten olyan személy), aki más párt vagy szervezet színeiben nyert parlamenti, polgármesteri vagy tanácsosi mandátumot.
A továbbiakban Biró Zsolt kongresszusi beszédét olvashatják: 

2018. november 21., szerda

KMKF szakpolitikai ülése

Nem vigasztalhat, hogy vannak nemzetrészek, ahol sokkal nehezebb helyzetben vannak a magyarok. Az ukrajnai magyarok és románok összehangolnák lépéseiket, az ukrán kormány jogsértő intézkedései ellen tiltakoznak. A KMKF szakpolitikai munkacsoportjának mai ülésén a kárpátaljai oktatási helyzetet vitattuk meg. Szóba kerültek a szerzett jogok folyamatos visszaszorítására tett kísérletek. Ebben a kérdésben Romániában sem állunk jól - hívtam fel a résztvevő képviselők figyelmét, javasolva, hogy egy következő találkozón tűzzük napirendre a kérdést. Vitányi István társelnök a felvetésre reagálva jelezte, a következő találkozón napirendre kerül a téma.

2018. november 14., szerda

Konszenzusra van szükség

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt elnöke hangsúlyozta: konszenzusra van szükség a politikai pártok és a civil szervezetek között, különben hiába küzdenek az autonómiáért, sosem érik el. Amíg a közösség azt érzi, hogy nincs egyetértés a szervezetek között az autonómia ügyében, vagy azt, hogy vannak, akik politikai tőkét akarnak kovácsolni ebből a kérdésből, nem fogja támogatni a törekvéseiket – magyarázta. Hozzátette: márpedig tömegbázis nélkül nehéz eredményt elérni.

2018. november 05., hétfő

Közhírré tétetik

A képen a következők lehetnek: 6 ember, , mosolygó emberek, álló emberek és szöveg


Székelyföld (első) Romániához csatolásának 100. évfordulója miatt, a székelyföldi magyar nemzet nagygyűlést szervez.

A nagygyűlés helyszíne Sepsiszentgyörgy.
A nagygyűlés időpontja 2018. november 18., 13 óra.

10. oldal / 12